TUKOVIĆ, ruralna kuća za odmor

TUKOVIĆ, ruralna kuća za odmor

RURALNA KUĆA ZA ODMOR "KLET TUKOVIĆ"
Beloslavec 90 A
Beloslavec 10381 Bedenica
Kontakt: 098 261 561
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ČAROBNI ZELINSKI VILINSKI PARK /  “Zelina’s enchanted fairy park”

 

tukovic.png

KUĆA ZA ODMOR „TUKOVIĆ

Vlasnik je u horoskopu STRIJELAC – njemu najbolje odgovaraju hrast, javor, lipa i smokva.

U vrtu uz ukrasno bilje rastu vinova loza, jabuke i čempresi.

Jabuka ima mitološko i religiozno značenje i često se pojavljuje kao mistični ili zabranjen plod. Cvijet jabuke označava obožavanje. Vjeruje se da drvo jabuke u dvorištu privlači povoljnu energiju i pomaže u stvaranju skladne i harmonične obitelji. Jabuka simbolizira element vatre, ljubavi, ozdravljenja i obnove. U mnogim tradicijama simbol jabuke predstavljao je blagostanje, izazove i božanski dar. Energija jabuke povezuje se s obnovom energije i povratkom snage u tehnici dekoracije feng shui.

U starogrčkoj mitologiji jabuka je posvećena boginji ljubavi, ljepote i plodnosti Afroditi i bila je drvo života sa zlatnim plodovima koji su omogućavali vječnu mladost i besmrtnost, boginja Gea poklonila je jabuku Zeusu i Heri pri njihovu vjenčanju i stabla jabuke ukrašavala su vrt vječne mladosti koji su čuvale Hesperide.

Jedan je od najpoznatijih mitova onaj koji govori o čuvenoj jabuci koju je Erida bacila između tri boginje: Afrodite, Here i Atene, a bila je upućena najljepšoj. Odluku o tome koja boginja mora dobiti jabuku, nakon svojevrsnog natjecanja, donio je Prijamov izgubljeni sin Paris. Taj mit, kako onda tako i sada, poznat je kao mit o čuvenoj „jabuci razdora”.

Prema legendi, Aleksandar Veliki tragajući za vodom života u Indiji pronašao je jabuke koje su životni vijek produžavale čak i do 400 godina. U keltskim predanjima jabuka predstavlja sveto stablo s onoga svijeta, koje daje plodove znanja, magije i otkrivenja. Smatrali su je simbolom plodnosti i braka i bila je obvezan poklon koji mladoženja daruje svojoj nevjesti, čime pokazuje želju da im brak bude dugovječan i želju da mu baš ona rodi djecu.

Zlatna je jabuka u alkemiji simbol sumpora, a zbog pet krakova i pet sjemenki smještenih u njezinu središtu neki je smatraju i simbolom slobode i spoznaje.

U kršćanstvu postoji ambivalentan stav prema jabuci kao simbolu. Jabuka se odnosi na Adamov pad nakon što je probao zabranjenu jabuku s drveta znanja u rajskom vrtu, koju mu je ponudila Eva na nagovor zmije kako bi ga zavela. Za kaznu su oboje protjerani iz rajskog vrta. Tako je jabuka postala simbol znanja i besmrtnosti, kao i grijeha i seksualnosti. Istodobno, kada je prikazuju uz Isusa Krista ili Bogorodicu, jabuka je i simbol novog čovjeka i iskupljenja. Na primjer, u kineskoj tradiciji predstavlja simbol mira, i poklanja se kada se potpisuje primirje.

Sir Isaac Newton dobio je udarac u glavu upravo od jabuke koja je pala s drveta i taj je udarac, kako priča kaže, nadahnuo čuvenog fizičara na otkriće važnih zakona fizike, odnosno zakona gravitacije.

Interpretacija i dekoracija mogu se povezati i s bajkom o Snjeguljici i sedam patuljaka, gdje Snjeguljica zagriza najljepši i najsočniji, ali otrovan dio crvene jabuke koju joj je dala maćeha. Kroz ovu priču jabuka još jednom simbolizira iskušenje za smrtnike, ali i PUT, jer jabuka je simbolički prešla veliki put: od jabuke razdora, preko jabuke koja je bila uzrok čovjekova istjerivanja iz raja pa sve do jabuke pomirenja, odnosno povezivanja.

Kuća pjeva u ritmu: Roger Miller, Little Green Apples

Poveznica: https://www.youtube.com/watch?v=fjVfAq9SUO0

HOLIDAY HOME “TUKOVIĆ”

The owner’s zodiac sign is SAGITTARIUS – it is best matched with oak, maple, linden and fig trees. In addition to decorative plants, there are apple trees, cypresses and the grape vine in the garden.

The apple has a mythological and religious significance and often appears as a mystical or forbidden fruit. The apple flower symbolizes worship. It is believed that an apple tree in the yard attracts favourable energy and helps create a harmonious and balanced family. The apple symbolizes the element of fire, love, healing, and renewal. In many traditions, the apple represents prosperity, challenges, and God’s gift. According to Feng shui, the apple is associated with energy renewal and recuperation.

In ancient Greek mythology, the apple was dedicated to the goddess of love, beauty, and fertility, Aphrodite. It was perceived as the tree of life bearing golden apples that granted eternal youth and immortality. The goddess Gaia gave them to Zeus and Hera on their wedding day, and apples adorned the garden of eternal youth guarded by the Hesperides.

One of the most famous myths is the one about the apple that Eris threw among three goddesses: Aphrodite, Hera, and Athena. The apple was intended for the fairest of them. The decision about which goddess should receive the apple was made by Paris, the lost son of Priam after a competition. This myth is known as the myth of the “apple of discord”.

According to a legend, Alexander the Great, while searching for the water of life in India, found apples that extended lifespan up to 400 years. In Celtic traditions, the apple represents the sacred tree from the other world, which bears fruits of knowledge, magic, and revelation. They considered it a symbol of fertility and marriage, and it was a mandatory gift that the groom gave to his bride, expressing his desire for their marriage to be long-lasting and his wish for her to bear his children.

In alchemy, the golden apple is a symbol of sulphur, and because of its five lobes and five seeds positioned at its centre, some consider it a symbol of freedom and enlightenment.

In Christianity, there is an ambivalent attitude towards the apple as a symbol. The apple refers to Adam’s fall after he tasted the forbidden fruit from the tree of knowledge in the Garden of Eden, offered to him by Eve at the serpent’s urging to seduce him. As punishment, they were both expelled from the Garden of Eden. Thus, the apple became a symbol of knowledge and immortality, as well as sin and sexuality. At the same time, when depicted with Jesus Christ or the Virgin Mary, it symbolizes the new man and redemption.

In Chinese tradition, the apple represents a symbol of peace and is given when a peace treaty is signed.

Sir Isaac Newton received a blow to the head when an apple fell from a tree, and that blow, as the story goes, inspired the famous physicist to discover an important law of physics, i.e. the law of gravity.

The interpretation can also draw on the fairy tale of Snow White and the Seven Dwarfs, since Snow White bites into the most beautiful and juiciest, but poisoned, part of the red apple given to her by her stepmother. In this story, the apple once again symbolizes temptation for mortals but also the JOURNEY because the apple has symbolically come a long way: from the apple of discord, via the apple that caused human’s expulsion from paradise, to the apple of reconciliation, or connection.

The house resonates in the rhythm of the song: Roger Miller, Little Green Apples

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fjVfAq9SUO0

Kontakt

  • Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sv. Ivan Zelina, HR
  • +385 1 2061 808
  • OIB: 60155307304

Radno vrijeme

PON-PET

07:00 - 15:00 h

Ove stranice koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.